Klausimas Kategorija Reitingas Data
Kodėl klimatas keičiasi? Klimato pokyčiai 4,5 2024-02-01 11:27:19
Kaip susidaro šiltnamio efektas? Klimato pokyčiai 3,6 2024-04-22 14:12:09
Kas yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos? Klimato pokyčiai 4,5 2024-06-06 12:33:17
Kokie yra klimato kaitos įrodymai? Klimato pokyčiai 2022-09-07 14:43:17
Kodėl kyla Pasaulinio vandenyno lygis? Klimato pokyčiai 1,75 2023-02-24 15:37:11
Kokie yra klimato kaitos scenarijai? Klimato pokyčiai 5 2022-12-03 22:10:59
Kas yra klimato kaitos švelninimas? Klimato kaitos švelninimas 1 2023-06-17 03:36:52
Paryžiaus susitarimo tikslas Klimato kaitos švelninimas 4 2020-12-07 20:33:41
Ar dar ne per vėlu stabdyti klimato kaitą? Klimato kaitos švelninimas 4,2 2023-06-17 03:20:04
Kokia yra iškastinio kuro ateitis? Klimato kaitos švelninimas 2020-06-10 15:33:16
Kaip miškų kirtimas veikia klimatą? Klimato kaitos švelninimas 3,6 2023-12-06 10:04:23
Ar ozono skylės susijusios su klimato kaita? Klimato pokyčiai 1 2023-06-17 03:29:18
Kaip keičiasi Lietuvos klimatas? Klimato pokyčiai Lietuvoje 1 2023-06-17 03:33:47
Kaip švelninant klimato kaitą prisidės Lietuva? Klimato kaitos švelninimas 1 2023-06-17 03:35:50
Ar gali gamta be žmogaus įsikišimo prisitaikyti prie klimato pokyčių? Prisitaikymas prie klimato kaitos 1 2023-06-17 03:24:07
Kaip reikia prisitaikyti prie klimato kaitos? Prisitaikymas prie klimato kaitos 1 2023-06-17 03:34:56
Ar klimato kaita gali būti naudinga Lietuvai? Klimato pokyčiai Lietuvoje 1 2023-06-17 03:26:20
Kaip aš asmeniškai galiu prisidėti prie kovos su klimato kaita? Klimato kaitos švelninimas 3 2024-04-23 09:08:46
Kaip galiu gauti kompensaciją pasirinkus mažiau taršią transporto priemonę? Klimato kaitos švelninimas 1,67 2023-12-21 14:28:08
Kaip galiu pateikti paraišką finansavimui pagal Klimato kaitos programą gauti? Klimato kaitos švelninimas 1 2023-06-17 03:32:46
Ką turėčiau žinoti apie fluorintas dujas ir jų importavimą? Klimato kaitos švelninimas 1 2023-06-17 03:31:32