Klausimas Kategorija Reitingas Data
Kodėl klimatas keičiasi? Klimato pokyčiai 4 2020-12-30 13:11:07
Kaip susidaro šiltnamio efektas? Klimato pokyčiai 1 2021-05-03 20:02:46
Kas yra šiltnamio efektą sukeliančios dujos? Klimato pokyčiai 2020-06-10 15:33:15
Kokie yra klimato kaitos įrodymai? Klimato pokyčiai 2020-06-10 15:33:15
Kodėl kyla Pasaulinio vandenyno lygis? Klimato pokyčiai 2020-06-10 15:33:16
Kokie yra klimato kaitos scenarijai? Klimato pokyčiai 5 2020-12-15 14:41:13
Kas yra klimato kaitos švelninimas? Klimato kaitos švelninimas 2020-06-10 15:33:16
Paryžiaus susitarimo tikslas Klimato kaitos švelninimas 4 2020-12-07 20:33:41
Ar dar ne per vėlu stabdyti klimato kaitą? Klimato kaitos švelninimas 2020-06-10 15:33:16
Kokia yra iškastinio kuro ateitis? Klimato kaitos švelninimas 2020-06-10 15:33:16
Kaip miškų kirtimas veikia klimatą? Klimato kaitos švelninimas 2020-06-10 15:33:16
Ar ozono skylės susijusios su klimato kaita? Klimato pokyčiai 2020-06-10 15:33:16
Kaip keičiasi Lietuvos klimatas? Klimato pokyčiai Lietuvoje 2020-06-10 15:33:17
Kaip švelninant klimato kaitą prisidės Lietuva? Klimato kaitos švelninimas 2020-06-10 15:33:17
Ar gali gamta be žmogaus įsikišimo prisitaikyti prie klimato pokyčių? Prisitaikymas prie klimato kaitos 2020-06-10 15:33:17
Kaip reikia prisitaikyti prie klimato kaitos? Prisitaikymas prie klimato kaitos 2020-06-10 15:33:17
Ar klimato kaita gali būti naudinga Lietuvai? Klimato pokyčiai Lietuvoje 2021-08-22 11:52:00
Kaip aš asmeniškai galiu prisidėti prie kovos su klimato kaita? Klimato kaitos švelninimas 2021-08-26 10:53:20