Apie projektą

Visi
Lietuva

LIFE integruotasis projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ siekia paremti Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano įgyvendinimą energijos vartojimo efektyvumo srityje:

  • katalizuojant procesus;
  • įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumo priemones;
  • kuriant strateginius pajėgumus;
  • integruojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus.

 

TIKSLAI


Kuriame efektyviai energiją vartojančią šalį, veikdami šiose srityse:

 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS 9 metai (2021.10.01 – 2030.12.31)


 

LAUKIAMI REZULTATAI


Iki 2030 metų pasieksime:

PROJEKTO PARTNERIAI


Detalus projekto pristatymas


MES SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

 

Daugiau vaizdo reportažų – LIFE IP EnerLIT YouTube kanale


Projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ (Nr. LIFE20 IPC/LT/000002) yra finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Šioje svetainėje pateikiamas projekto partnerių požiūris, ir Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šios informacijos panaudojimą.