Iš viso rezultatų: 35
Įrašų skaičius puslapyje
50

Lietuvos nacionaliniai JTBKKK įgyvendinimo pranešimai ir dvimetės ataskaitos Išskleisti

Informacija apie LULUCF veiksmus Lietuvoje pagal ES Sprendimo 529/2013/ES 10 straipsnį Išskleisti

Nacionaliniai miškininkystės apskaitos planai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/841 Išskleisti

Lietuvos nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos (anglų k.) Išskleisti

Lietuvos ŠESD kiekio prognozių, klimato kaitos politikos ir priemonių ataskaitos (anglų k.) Išskleisti

Nacionalinio klimato kaitos komiteto posėdžių ataskaitos Išskleisti