Iš viso rezultatų: 30
Įrašų skaičius puslapyje
50

Lietuvos nacionaliniai JTBKKK įgyvendinimo pranešimai ir dvimetės ataskaitos išskleisti

Informacija apie LULUCF veiksmus Lietuvoje pagal ES Sprendimo 529/2013/ES 10 straipsnį išskleisti

Nacionaliniai miškininkystės apskaitos planai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/841 išskleisti

Lietuvos nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos (anglų k.) išskleisti

Lietuvos ŠESD kiekio prognozių, klimato kaitos politikos ir priemonių ataskaitos (anglų k.) išskleisti