Life programa

Visuomenės švietimas
Europos Sąjunga

2013 m. gruodžio 11 d. įsteigta aplinkos ir klimato politikos programa – LIFE. Pirmasis programos etapas prasidėjo 2014 m. sausio 1 d. ir tęsėsi iki 2020 m. gruodžio 31 d.

2014–2020 m. LIFE programą sudarė dvi paprogrames – aplinkos (skirta 2,59 mlrd. eurų) ir klimato kaitos (864 mln. eurų).

Pagal klimato kaitos paprogramę buvo remiami klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie klimato kaitos ir klimato kaitos valdymo ir informavimo projektai.

Nuo 2021 m. prasideda naujas LIFE programas etapas, kuris tęsis iki 2027 m. Šiam laikotarpiui skirta apie 5,45 mlrd. eurų.

Europos Komisija kasmet skelbia kvietimus teikti paraiškas.

Daugiau informacijos apie programos prioritetus, jos komponentus, finansavimo sąlygas, paraiškų pildymą, projektų vertinimą bei jų administravimą rasite tinklalapyje http://lifeprojektai.lt/ (lietuvių kalba) ir Europos Komisijos LIFE programos tinklalapyje (anglų kalba).