Panaikinti apribojimai Lietuvai dalyvauti prekyboje šiltnamio dujų taršos leidimais
Aplinkos apsaugos agentūra parengė Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) tendencijų 1990-2011 m. apžvalgą, kurioje yra pristatomos Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų tendencijos Europos Sąjungos (EU-27) kontekste.
Panaikinti apribojimai Lietuvai dalyvauti prekyboje šiltnamio dujų taršos leidimais
Aplinkos apsaugos agentūra parengė Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) tendencijų 1990-2011 m. apžvalgą, kurioje yra pristatomos Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų tendencijos Europos Sąjungos (EU-27) kontekste.
415 ppm
CO2 level
+1,02 °C
Global temperature change
+2,30 °C
Change in Lithuania
428 gmT
Change of ice cover