EBPO akcentai klimatui neutraliai Lietuvai: inovatyvių technologijų plėtra, mokestiniai pokyčiai
Lietuvai iki 2050 m. norint pasiekti klimato neutralumo tikslą būtina inovatyvių technologijų sklaida, ypač transporto ir pramonės sektoriuose. Naujų ir tvarių technologijų, padedančių sumažinti ŠESD emisijas, diegimas sukurtų šalyje papildomų darbo vietų, o Lietuva galėtų tapti technologijas parduodančia šalimi.
Mokslininkų signalas apie klimato pokyčių grėsmę aktualus ir Lietuvai
Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (IPCC) paskelbė šeštąją vertinimo ataskaitą. Joje patvirtinta, kad vidutinė globali oro temperatūra nuo priešindustrinio laikotarpio padidėjo 1,1 °C. Prognozuojama, kad iki 2030 m. ji viršys 1,5 °C. Pabrėžiama, jog dar įmanoma atšilimą apriboti iki 1,5 °C, tačiau tam reikia skubių, plataus masto pokyčių.
Klimatas Lietuvoje paskutinius 11 tūkst. metų – kas darė didžiausią įtaką?
Istorinius klimato pokyčius Lietuvoje tyrusi mokslininkų komanda atrado neįtikėtinų faktų. Žvelgiant į praeitį matyti, kad didžiausią įtaką klimatui darydavo tokie faktoriai kaip orbitiniai pokyčiai ar Saulės ciklai. Neapsieita ir be žmogaus rankos prisilietimo. Tačiau ar galėtumėte patikėti, kad maždaug 5 tūkst. metų klimatas Lietuvoje buvo visiškai nusistovėjęs?
Knygos „100 klausimų apie klimato kaitą“ elektroninė versija
Klimato kaita šiandien yra viena aktualiausių pasaulio problemų, kurių prognozuojamos pasekmės kelia didelę grėsmę žmonijos gerovei, saugumui.
Suprasi, kai prarasi: kokiuose Klimato savaitės renginiuose dalyvausime šiemet?
Artėjant Klimato savaitei, kuri vyks spalio 23-29 dienomis, Aplinkos ministerija skelbia šių metų temą – „Suprasi, kai prarasi“. Nuo šiandienos pradedama žinomumo didinimo kampanija atkreipia dėmesį į realius klimato kaitos padarinius, kurie gali paliesti kiekvieną Lietuvos gyventoją.
422 ppm
CO₂ koncentracija
+1,1 °C
temperatūros pokytis
+1,2 °C
pokytis Lietuvoje
424 gmT
ledo pokytis

Naujienos

Mokymuose savivaldybėms – prisitaikymo prie klimato kaitos svarba
Galimybė diegti atsinaujinančių energijos išteklių sprendimus besivystančiose šalyse startuoja šiandien
Liko savaitė teikti paraiškas gauti paramą individualių namų renovacijai
Kviečiame dalyvauti bearimių technologijų lauko dienoje
Lietuvos ir Norvegijos atstovai dalinosi gerąja praktika apie prisitaikymą prie klimato kaitos
Aplinkos taryboje – Lietuvos siūlymas uždrausti atliekų importą iš Rusijos
Klimato kaitos švelninimui besivystančiose šalyse – 2 mln. eurų, kvietimas bus skelbiamas balandžio 8 d.
Išleistas leidinys „Lietuvos klimato būklė 2023 m.“
Startavo kvietimas individualių gyvenamųjų namų modernizavimui
Jungtinių Tautų aplinkos asamblėjoje priimta ministrų deklaracija ir patvirtinta 15 rezoliucijų
Patvirtintas naujas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų Reglamentas
Kviečiame užpildyti klausimyną dėl mokymų apie naują ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą pastatų, kelių transporto ir kituose sektoriuose
Lietuvos žaliosioms investicijoms iš Modernizavimo fondo tikimasi gauti 459 mln. eurų
Dėl duomenų ir informacijos apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas pateikimo už 2023 m.
Europos Komisija paskelbė ambicingą ES klimato kaitos švelninimo tikslą 2040 m. ŠESD kiekį sumažinti 90 proc.