Klimatas Lietuvoje paskutinius 11 tūkst. metų – kas darė didžiausią įtaką?
Istorinius klimato pokyčius Lietuvoje tyrusi mokslininkų komanda atrado neįtikėtinų faktų. Žvelgiant į praeitį matyti, kad didžiausią įtaką klimatui darydavo tokie faktoriai kaip orbitiniai pokyčiai ar Saulės ciklai. Neapsieita ir be žmogaus rankos prisilietimo. Tačiau ar galėtumėte patikėti, kad maždaug 5 tūkst. metų klimatas Lietuvoje buvo visiškai nusistovėjęs?
Knygos "100 klausimų apie Klimato kaitą" elektroninė versija
Klimato kaita šiandien yra viena aktualiausių pasaulio problemų, kurių prognozuojamos pasekmės kelia didelę grėsmę žmonijos gerovei, saugumui.
Mokslininkų signalas apie klimato pokyčių grėsmę aktualus ir Lietuvai
Spalio 8 d. Pietų Korėjoje pristatyta specialioji Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaita akivaizdžiai įrodo, kad būtini skubūs pokyčiai, jeigu žmonija nori spėti išvengti milžiniškų karščio bangų, sausrų, potvynių. Tam būtina sustabdyti klimato šiltėjimą ne ties 2 °C, bet 1,5 °C, palyginti su ikipramoniniu lygiu.
2018-ųjų klimato apžvalga: 50 °C karštis balandį ir kiti planetos rekordai
Amerikos meteorologų draugija paskelbė kasmetinę Klimato padėties apžvalgą: joje matyti, kad kiekvienais metais nuo pat 2015-ųjų fiksuojami nauji, klimato kaitą įrodantys rekordai žemėje, vandenyje bei atmosferoje. Kasmet kyla oro bei pasaulinio vandenyno temperatūra, didėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis atmosferoje, mažėja ledynų užimami plotai.
418 ppm
CO2 koncentracija
+0,85 °C
temperatūros pokytis
+1,20 °C
pokytis Lietuvoje
427 gmT
ledo pokytis

Naujienos

Oro taršai mažinti – 1,2 mln. eurų investicijų
Iškastinio kuro atsisakančioms įstaigoms ir organizacijoms – 2 mln. eurų investicijų
Liko savaitė teikti paraiškas kompensacijoms už elektrines iš saulės parkų
Norinčių modernizuoti savo individualų namą – dvigubai daugiau
Parengtos sąlygos, kaip aplinkosaugos nevyriausybinėms organizacijoms bus teikiamos finansinės paskatos
Savivaldybių pastatų atnaujinimui papildomas 20 mln. eurų finansavimas
Rengiamos sąlygos išlaidoms už elektros energijos kaupimo įrenginius kompensuoti valstybės ir savivaldybių įstaigoms
Vyriausybė patvirtino atnaujintą Nacionalinį oro taršos mažinimo planą
Poveikio aplinkai vertinimo procedūros žaliosios energetikos objektams bus trumpesnės
Verslas jau gali kreiptis paramos mažiau taršioms technologijoms diegti
LAAIF programos lėšos – prisijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų ir technologijoms oro taršai mažinti
Iki rugpjūčio 3 dienos gyventojai dar gali kreiptis paramos individualių namų modernizavimui
Dar galite suskubti kreiptis paramos saulės elektrinei įsirengti namų ūkyje arba įsigyti jos daliai
Rengiamos sąlygos, kaip gyventojams kompensuoti išlaidas už elektros energijos kaupimo įrenginius
Parama gyventojams, verslui, savivaldybėms ir įstaigoms: aktualūs ir planuojami kvietimai teikti paraiškas