Kokie yra klimato kaitos scenarijai?

Koks klimatas bus ateityje, daugiausia priklauso nuo socialinės ir ekonominės žmonijos raidos –  kiek kis šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, kaip pasaulyje keisis gyventojų skaičius, ar didės miškų plotai ir kokių priemonių imsis valstybės savo pramonės taršai mažinti, ir t.t. Klimato modeliai yra pagrindinė priemonė leidžianti įvertinti klimato pokyčius ateityje. Klimato pokyčiai siejami su tipiniais koncentracijų scenarijais ‒ RCP (angl. Representative Concentration Pathways). Jie susideda iš socialinių-ekonominių, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų ir klimato prognozių. Energinis RCP poveikis vertinimas grindžiamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų veiksnių poveikiu ir nustatomas įvertinant balanso tarp ateinančios ir išeinančios spinduliuotės pokyčius susijusius su atmosferos cheminės sudėties kaita. Dažniausiai yra naudojami 4 pagrindiniai RCP scenarijai: RCP2.6, RCP4.5; RCP6.0 ir RCP8.5.

Pagal optimistiškiausią klimato kaitos scenarijų (RCP2.6.), jeigu valstybės įgyvendintų ambicingas tarptautinio masto priemones ir laikytųsi įsipareigojimų mažinti taršą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija atmosferoje maksimumą turėtų pasiekti 2030 m., tuomet pradėtų mažėti ar bent jau nebeaugtų ir apie 2070 m. taršos atmosferoje apskritai nebeliktų. Remiantis šiuo scenarijumi, iki 2100 m. globali temperatūra pakiltų maždaug 0,3 –1,7 laipsniais Celsijaus.

Antras scenarijus (RCP4.5) numato, kad užtikrinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į aplinką stabilizavimą iki 2100 m., o vėliau stabiliai pradėtų mažėti. Pagal šį scenarijų visuomenė plačiai taikys naujas technologijas ir įgyvendins įvairias strategijas, skirtas mažinti teršalų emisijas. Tokiu atveju globali temperatūra iki 2100 m. pakiltų maždaug 1,1–2,6 laipsniais Celsijaus .

Įgyvendinus trečiąjį (RCP6.0) scenarijų, panaudojus technologijas ir strategijas, skirtas mažinti ŠESD emisijas iki 2100 m. globali temperatūra išaugtų 1,4 – 3,1 laipsniais Celsijaus.

Ketvirtasis klimatologų sudarytas scenarijus (RCP8.5) yra pats pesimistiškiausias. Pagal jį valstybėms nemažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimų globali temperatūra išaugtų net 2,6–4,8 laipsnių Celsijaus. Tokiu atveju planetoje gali prasidėti negrįžtami klimato pokyčiai, nežadantys nieko gero nei žmonijai, nei Žemės ekosistemoms.