Kas yra klimato kaitos švelninimas?

Klimato kaitos švelninimas – tai priemonių, mažinančių gamtos išteklių naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, įgyvendinimas. Vienas svarbiausių klimato kaitos švelninimo tikslų – sumažinti neigiamą žmogaus poveikį klimato sistemai ir stabilizuoti šiltnamio efektą skatinančių dujų kiekį Žemės atmosferoje taip, kad prie klimato kaitos pokyčių ekosistemos galėtų prisitaikyti natūraliai.