Kaip reikia prisitaikyti prie klimato kaitos?

Kai kurie su klimato kaita susiję pokyčiai jau yra neišvengiami, todėl prisitaikymui prie klimato kaitos teikiamas toks didelis vaidmuo. Prisitaikymas (arba adaptacija) prie klimato kaitos yra gebėjimas prisiderinti prie kintančių klimato sąlygų – sušvelninti galimus nuostolius, stabilizuoti pasaulio socialines ir ekonomines sistemas, patirti naudą dėl klimato kaitos teikiamų naujų galimybių arba kovoti su jos pasekmėmis. Gerai suplanuotas išankstinis prisitaikymas gali stipriai sumažinti patiriamus nuostolius ir užtikrinti žmonijos saugumą.

Skiriamos šios prisitaikymo formos:

1)                     išankstinis prisitaikymas – priemonės, kurių imamasi dar prieš išryškėjant klimato kaitos poveikiui;

2)                     atsakomasis prisitaikymas – priemonės, kurių imamasi klimato kaitos poveikiui jau išryškėjus;

3)                     spontaniškasis prisitaikymas – natūralus nereguliuojamas gamtinių ir antropogeninių sistemų prisitaikymas prie kintančio klimato.

Vis daugiau valstybių priima tarptautines prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas, parengia ir įgyvendina nacionalinius prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų planus. Pavyzdžiui, vis daugiau valstybių imasi priemonių, kurios leidžia efektyviau naudoti vandenį sausringuose kraštuose, prie kintančių klimato sąlygų priderina pastatų konstrukcijas, stato molus ir krantines, apsaugančias nuo kylančio vandens lygio ir audrų, diegia gyventojų perspėjimo sistemas ir kt.