Ar dar ne per vėlu stabdyti klimato kaitą?

Klimato kaita – visuotinė problema, kadangi visos valstybės daugiau ar mažiau prisideda prie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio didėjimo ir vis labiau junta jos pasekmes.

Norint sušvelninti klimato kaitos procesą, kuo greičiau reikia imtis veiksmų: mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, investuoti į naujus energijos gamybos ir naudojimo būdus, mažinti vartojimą. Siekiant tarptautinių susitarimų dėl klimato kaitos, atsižvelgiama į skirtingas šalių galimybes, bei socialines ir ekonomines sąlygas: išsivysčiusios šalys padeda besivystančioms valstybėms atnaujinti pramonės technologijas, pereiti prie mažiau taršaus kuro, įgyvendinti aplinkosaugos projektus, plėtoti klimato kaitos poveikiui atsparią ekonomiką.

Tačiau mokslininkų teigimu, net jei staiga nustotume į aplinką išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas, visuotinis atšilimas ir toliau vyktų mažiausiai kelis dešimtmečius ar net šimtmečius. Taip nutiktų dėl to, kad į atmosferą jau pateko didelis kiekis šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir Žemei prireiks nemažai laiko sugrįžti į pusiausvyrą. Tad susidurti su klimato kaitos padariniais teks bet kokiu atveju. Tačiau jeigu nesiimsime ryžtingų veiksmų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui sumažinti jau dabar, klimato kaita gali tapti itin grėsminga ir nevaldoma stichija daugelio gyvybės rūšių, tame tarpe ir žmonių, išlikimui. Siekiant suvaldyti klimato kaitą žmonija užsitikrina lėtesnį galimų pokyčių atsiradimo scenarijų ir didesnę galimybę prie jų prisitaikyti.