Paryžiaus susitarimo tikslas

2015 m. gruodžio 12 d. Paryžiuje vykusioje Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje buvo patvirtintas istorinis teisiškai privalomas visuotinis klimato kaitos susitarimas, apimantis 195 išsivysčiusių ir besivystančių šalių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, prisitaikymo prie klimato kaitos ir įgyvendinimo priemonių įsipareigojimus, siekiant išvengti pavojingų klimato kaitos padarinių. Pasiekti visuotinį susitarimą dėl kovos su klimato kaita veiksmų siekta dar nuo 1992 m., kai buvo patvirtinta Jungtinių Tautų Bendroji klimato kaitos konvencija.

Paryžiaus susitarimo tikslas – iki 2100 m. pasiekti, kad vidutinė planetos temperatūra nepakiltų daugiau kaip 2 laipsniais ir siekti 1,5 °C, palyginus su ikipramoniniu laikotarpiu. Skaičiuojant nuo pramonės revoliucijos pradžios, vidutinė pasaulinė temperatūra pakilo apie 1,15 °C. Du trečdaliai šio padidėjimo sparčiai vyko nuo 1975 m., maždaug po 0,15 – 0,20 °C per dešimtmetį. Nors gali atrodyti, kad tai yra visai nedaug, mokslininkai sutaria, jog 2 laipsniai žymi ribą, kada klimato kaita galimai taptų nevaldoma, o planetoje prasidėtų negrįžtami pokyčiai.