Projektas ClimAdapt-LT

Prisitaikymas
Lietuva

2020–2024 m. Aplinkos ministerija  įgyvendins programą „Aplinkosauga, energetika ir klimato kaita“, kurios projekto „ClimAdapt-LT“ rėmuose bus vykdomos veiklos skirtos stiprinti savivaldybių prisitaikymą prie klimato kaitos.

Projektas finansuojamas iš 2014–2021 m. Europos ekonomines erdves ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos priemonės LT05-4-AM-TF „Sustiprėjęs savivaldybių planavimas prisitaikyti prie klimato kaitos pokyčių“.

Projekto partneriai - Lietuvos savivaldybių asociacija ir Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija.
Projekto tikslas - sustiprinti visuomenės ir regionų prisitaikymo prie klimato kaitos gebėjimus.

Projekto metu planuojama:

  • sudaryti klimato prognozes Lietuvai iki 2030, 2050, 2075, 2100 metų;
    Projekto įvadinė ataskaita, santrauka ir išvados NAUJA!
  • parengti jautrumo klimato pokyčiams vertinimą, aprašant pažeidžiamiausius sektorius ir socialines grupes, apimančias visas savivaldybes;
  • atnaujinti pasirinktos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo ir parengti prisitaikymo prie klimato kaitos planą, tinkamai atsižvelgiant į įvairius klimato pokyčių scenarijus;
  • didinti savivaldybių ir visuomenės supratimą apie prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių svarbą.

Visų Lietuvos savivaldybių darbuotojams bus suteikta galimybė dalyvauti mokymuose parengti panašius planus atitinkamose savivaldybėse ir susipažinti su projekto rezultatais.

Daugiau informacijos apie projektą:
https://www.eeagrants.lt/programos/projektai/program/2/id/67/climadapt-lt

Daugiau informacijos teikia:

Judita Liukaitytė-Kukienė
Tel.: +370 614 27548, el. paštas: judita.liukaityte@am.lt

Jurga Valainytė
Tel.: +370 698 71147, el. paštas: jurga.valainyte@am.lt

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe!”