Patirties dalijimosi medis: atsinaujinanti energija ir efektyvumas

Energetika
Berlynas, Vokietija
Patirties dalijimosi medis: atsinaujinanti energija ir efektyvumas

2008–2009 m. laikotarpiu įgyvendintas projektas buvo skirtas perduoti žinias atsinaujinančios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse politinius ir administracinius sprendimus priimantiems asmenims visame pasaulyje, ypač besivystančių šalių inžinieriams. Po seminarų Vokietijoje ir pasirinktose šalyse dalyviai įgijo kompetencijos skatinti technologijų sklaidą savo gimtosiose šalyse ir sumažinti jose išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Projekto rezultatai:

  • Daugybė parengtų ir išdėstytų kursų anglų kalba apie atsinaujinančios energijos taikymą, energijos efektyvumą ir klimato apsaugos priemones. Juos išklausė apie 900 seminarų lankytojų.
  • Parengta seminarų, nuotolinio mokymo kursų ir medžiagos apie projektų finansavimą, finansavimo sąlygas ir jų vykdymą.
  • Apmokyti dėstytojai, tarp kurių – asociacijų nariai, mokslininkai ir pramonės atstovai.
  • Praktinėms užduotims atlikti įrengtas mokymo centras su įvairiomis technologijomis, susijusiomis su atsinaujinančia energija ir jos efektyvumu.

Išsamiau apie projektą: https://www.international-climate-initiative.com/en/nc/details/project/tree-transfer-renewable-energy-efficiency-08_I_003-81/?cookieName=search_results&source=single