25 000 saulės energiją kaupiančių stogų Meksikoje

Energetika
Meksika
25 000 saulės energiją kaupiančių stogų Meksikoje

Pagrindinis Meksikos klimato politikos tikslas – mažinti energetikos sektoriaus emisijas, o tokioje saulėtoje šalyje sąlygos vystyti tvarios energijos tiekimą tiesiog idealios. Šiuo 2009–2015 m. laikotarpiu įgyvendintu projektu buvo skatinama naudoti saulės kolektorius, taip prisidedant prie šalies namų ūkių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo.

Investicinėmis lėšomis buvo įsigyta 19 tūkst. saulės kolektorių. Vykdant mokymų programą buvo perduota gamyklų įrengimo ir priežiūros paslaugų patirtis. Informaciniuose renginiuose institucijos ir potencialūs klientai įgijo žinių apie šias technologijas ir finansavimo galimybes. Tokiu būdu net ir menkas pajamas gaunantys gyventojai galėjo pasinaudoti novatorišku sprendimu, kas kitu atveju būtų sunkiai prieinama dėl didelių pradinių investicijų.

Projekto rezultatai:

  • Kartu su partneriu sukurtas novatoriškas visos šalies saulės energijos subsidijavimo modelis mažas pajamas gaunančioms šeimoms.
  • Sėkmingai sudaryta finansinė sutartis su projekto partneriu INFONAVIT.
  • Patvirtinti būtiniausi įrenginių kokybės standartai (sertifikavimo sistemos, montuotojų mokymas).
  • Įrenginių projektavimo ir montavimo įmonėms surengta 50 mokymo kursų. Iš viso 5 tūkst. žmonių buvo apmokyti tapti inspektoriais ar montavimo technikais.
  • Suteikta subsidijų 19 013 saulės kolektorių, leisiančių sutaupyti 97 800 t CO2 per visą jų eksploatavimo laiką.
  • Visoje šalyje išplatinta išsami informacinė medžiaga ir organizuoti informaciniai renginiai.
  • Užbaigti du bandomieji projektai, užtikrinę įrenginių kokybę.
  • Parengti geriausios praktikos pavyzdžiai.

Išsamiau apie projektą: https://www.international-climate-initiative.com/en/nc/details/project/25000-solar-roofs-for-mexico-09_I_098-177