Žalieji viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai
Lietuva

Viešieji pirkimai turi didžiulę ekonominę jėgą, ir aplinkosaugos principų taikymas viešuosiuose pirkimuose gali tapti reikšmingu įrankiu siekiant žaliosios transformacijos. Visgi net ir valstybės mastu iškelti ambicingi žaliųjų pirkimų vykdymo tikslai (nuo 2023 m. visi pirkimai turi būti žalieji), kol kas norimo rezultato neduoda. 2021 m. duomenimis žaliųjų pirkimų bendra vertė nesiekė net penktadalio bendros pirkimų, kuriuos vykdant galėjo būti taikomi žaliųjų pirkimų reikalavimai, vertės (sudarė vos 16,2 proc.). Greičiausiai tokią niūrią statistiką lemia sudėtinga žaliųjų pirkimų organizavimo tvarka, aplinkosauginio sąmoningumo viešajame sektoriuje trūkumas, vangus rinkos dalyvių bendradarbiavimas teisėkūros procese.

LIFE IP EnerLIT projekto partnerių pastangomis plečiama žaliųjų pirkimų taikymo sritis bei didinami įpareigojimai viešajam sektoriui. 

Projekto veiklos šioje srityje apima:

  • Teisės aktų atnaujinimą žaliųjų pirkimų srityje.
  • Valstybės institucijų ir verslo gebėjimų vykdyti žaliuosius pirkimus stiprinimą.
  • Informuotumo apie žaliuosius pirkimus didinimą.

 

DALYVAUJANTYS PARTNERIAI 

 

Aplinkos ministerija atsakinga už žaliųjų pirkimų teisinio reguliavimo tobulinimą bei informacijos apie žaliuosius pirkimus sklaidą ir bendradarbiavimo su rinkos dalyviais stiprinimą.

 

Viešųjų pirkimų tarnyba atsakinga už perkančiųjų organizacijų gebėjimų vykdyti žaliuosius pirkimus stiprinimą vykdant konsultacijas Lietuvos mastu, rengiant ir skelbiant metodinę informaciją, organizuojant mokymus, užtikrinant informacijos apie žaliuosius pirkimus sklaidą ir bendradarbiavimo su rinkos dalyviais stiprinimą.

 


Projektas „Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje“ (Nr. LIFE20 IPC/LT/000002) yra finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Šioje svetainėje pateikiamas projekto partnerių požiūris, ir Europos Komisija nėra atsakinga už bet kokį šios informacijos panaudojimą.