Lietuvos mokslo taryba

2019-06-20
Vilnius, Lietuva

Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką, taryba ne tik vykdo ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos vertinimą, bet ir organizuoja atstovavimą Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais Europos Sąjungos šalių narių darbo grupėse bei tarptautinėse organizacijose, įgyvendina mokslo programinį konkursinį finansavimą. Portale pateikiama išsami informacija apie dalyvavimą moksliniuose tyrimuose ir su mokslu susijusiose veiklose pagal įvairios apimties nacionalinių, tarptautinių, Europos Komisijos, Europos Sąjungos fondų investicijų priemones, taip pat projektų, programų ataskaitos, jų vertinimas.

Šaltinis: https://www.lmt.lt/lt