Velso klimato kaitos komisijos portalas (Llywodraeth Cymru Welsh Government)

2020-03-27
Jungtinė Karalystė

Pateikiama bendroji informacija apie klimato kaitos strategiją Velse, Velso ŠESD kiekio grafikas, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo programa, pasirengimo klimato kaitos padariniams informacija. Taip pat informacija apie tarptautinę klimato kaitą, žinių perdavimo programa (geroji prisitaikymo prie klimato kaitos praktika, ištekliai, pavyzdžiui, įrankis organizacijoms, skirtas įvertinti atsparumą klimato sąlygoms, remiantis ankstesniais ekstremalių oro sąlygų įvykiais, surinktais atlikus pastarųjų 13 metų žiniasklaidos vertinimą) suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms, siekiant stiprinti atsparumą klimato kaitos poveikiui.

Šaltinis: https://gov.wales/