Naujojo Pietų Velso Vyriausybės aplinka ir paveldas (NSW Government Environment and Heritage)

2020-03-27
Australija

Naujojo Pietų Velso Australijoje Vyriausybės padalinys, atsakingas už aplinkos ir paveldo priežiūrą ir apsaugą. Portale pateikiama informacija apie klimato kaitą, jos poveikį ir prisitaikymo politiką Naujajame Pietų Velse, mokymosi ištekliai, padedantys suprasti informaciją apie klimato kaitą, poveikį ir kaip galima prisitaikyti.

Šaltinis: http://climatechange.environment.nsw.gov.au/About-climate-change-in-NSW/Causes-of-climate-change