Tarptautinė jūrų organizacija (International Maritime Organization, IMO)

2020-03-27
Jungtinė Karalystė

174 šalis vienijanti JT specialioji agentūra, atsakinga už tarptautinio vandenų transporto valdymą, laivybos saugumą ir sukeliamos vandens ir atmosferos taršos mažinimą, skatinant inovacijas ir efektyvumą. 2018 m. IMO Jūrų aplinkos apsaugos komitetas (MEPC) patvirtino Laivų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo strategiją su įsipareigojimu iki 2050 m. laivybos sektoriuje ŠESD sumažinti 50 proc., lyginant su 2008 m.

Šaltinis: http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx