Jungtinių Tautų generalinė asamblėja (United Nations General Assembly)

2020-03-27
JAV

Vienas iš 6 pagrindinių JT padalinių, vienijantis 193 šalis nares, užtikrinantis šalių narių bendradarbiavimą, tarptautinės teisės normų taikymą, siekiantis palaikyti taiką ir saugumą,  spręsti kylančius tarptautinius iššūkius, teikti rekomendacijas šalims narėms ir JT Saugumo tarnybai. Yra įsteigusi autonominių organizacijų ir programų, tarp kurių – JT aplinkos apsaugos programa. 2015 m. asamblėja susitarė dėl 17 tvaraus vystymosi tikslų. 2019 m. 74-ojoje sesijoje daug dėmesio skirta ekstremaliai aplinkos padėčiai ir klimato politikos veiksmams.

Šaltinis : https://www.un.org/en/ga/