Lietuvos gamtos fondas

2020-03-30
Vilnius, Lietuva

Visuomeninė gamtosaugos organizacija, kurios veikla susijusi su gyvosios gamtos išsaugojimu. Bendradarbiauja su valstybės, savivaldos institucijomis, mokslo, nevyriausybinėmis ir privačiomis organizacijomis retų ir nykstančių rūšių bei jų buveinių išsaugojimo, gamtinių buveinių tvarkymo ir atkūrimo, vandens telkinių ir juose esančių išteklių apsaugos, aplinkosauginio švietimo srityse. Svetainėje pateikiama prieiga prie išsamios informacijos apie fondo vykdomus projektus.

Šaltinis: http://www.glis.lt/