Vupertalio klimato, aplinkos ir energijos institutas Vokietijoje (Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy)

2020-03-31
Vokietija

Vienas didžiausių mokslinių tyrimų institutų, kuris tiria ir vysto modelius, strategijas ir priemones, skirtus darniam vystymuisi vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais. Specializuojasi tausojančio vartojimo ir pasaulinių darnios gamybos problemų sprendimo srityse. Portale pateikiama naujausia informacija apie tyrimų rezultatus ir veiklas klimato apsaugos srityse, publikacijų duomenų bazė, projektai, skirti politiką formuojantiems asmenims, verslininkams, asociacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, mokslininkams ir visiems, besidomintiems darniais sprendimais.

Šaltinis: https://wupperinst.org/en/