Tindalio klimato kaitos mokslinių tyrimų centras (Tyndall Centre for Climate Change Research)

2020-03-31
Jungtinė Karalystė

Universitetų tinklo, vienijančio socialinių ir gamtos mokslų tyrėjus ir inžineriją, portalas. Plėtojamas darnus atsakas į klimato kaitą, dirbama su viešuoju ir privačiuoju sektoriais, skatinant informatyvius sprendimus dėl klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jo. Mokslinių tyrimų sritys – miestai ir pakrantės, energija ir išmetamieji teršalai, žemė ir vanduo bei valdymas ir elgesys.

Šaltinis: http://www.tyndall.ac.uk/