Tarptautinė energetikos agentūra

2020-03-31
Prancūzija

Siekia užtikrinti patikimą, prieinamą ir švarią energiją valstybėms narėms ir už jų ribų. Pagrindinės veiklos sritys – energetinis saugumas, ekonomikos vystymasis, informavimas apie aplinkosaugą, veikimas pasauliniu mastu. Pateikiami statistiniai duomenys apie visų pagrindinių energijos šaltinių tiekimą, vartojimą, efektyvumą, išmetamo CO2 kiekį; naujausi naftos, dujų, elektros energijos ir kainų duomenys.

Šaltinis: https://www.iea.org/topics/climatechange/