Klimato ir vandenyno mokslinių tyrimų institutas (Vuds Houlo okeanografijos institutas) (Cooperative Institute for Climate and Ocean Research)

2020-03-31
JAV

Kartu su Nacionalinės vandenyno ir atmosferos administracijos mokslininkais vykdo tyrimus apie vandenynų vaidmenį pasauliniuose klimato procesuose, pakrančių teritorijas ir ekosistemas. Portale pateikiama informacija apie vykdytus ir vykdomus projektus, tyrėjus, vykdomą švietimo veiklą.

Šaltinis: http://www.whoi.edu/cicor/page.do?pid=13078