Jungtinių Amerikos Valstijų visuotinės kaitos mokslinių tyrimų programa (U. S. Global Change Research Program)

2020-03-31
JAV

Programa, kuria, pasitelkiant tarpžinybines partnerystes ir bendradarbiavimą su ekspertais, siekiama pažangos klimato srityje ir gerinti supratimą apie tai, kaip visuotiniai pokyčiai veikia visuomenę šiandien ir kaip veiks ateityje. Portale pateikiama išsami informacija apie klimato kaitą, informacija pagal šalies regionus arba temas, išteklių, duomenų ir medijos rinkiniai.

Šaltinis: https://www.globalchange.gov/climate-change