Vytauto Didžiojo universitetas

2020-03-31
Kaunas, Lietuva

Aukštoji mokykla į studijų programas yra įtraukusi ir klimato kaitos aspektus. Viena iš joje veikiančių mokslinių grupių tiria antropogeninius aplinkos pokyčius ir klimato poveikį gyviems organizmams. Veiklos planuose – įsteigti interaktyvų Klimato kaitos tyrimo demonstracinį centrą, kuriame visuomenė ir verslas bus supažindinami su universitete vykdomų tyrimų rezultatais (pavyzdžiui, Žemės ūkio akademijos įgyvendinamu Europos inovacijų partnerystės projektu, kuriuo siekiama kovoti su dirvožemio drėgmės pertekliumi – vienu iš klimato kaitos padarinių Lietuvoje, arba gyvulių mėšlo, skleidžiančio metano išmetimus, organinių trąšų sukūrimo projektą, pripažintą metų mokslo paslauga verslui), iš kitų pasaulio institucijų gauta aktualiausia informacija, išgirsti mokslininkų rekomendacijų. Susipažinus su aplinkosauginėmis idėjomis, bus galima prisidėti prie jų įgyvendinimo bei visuotinės kovos su klimato kaita. Svetainėje pateikiama išsami informacija apie šio ir kitų universiteto vykdomų projektų koncepciją, informacija studentams ir bendruomenei, pristatomos publikacijos klimato kaitos tema.  

Šaltinis: https://www.vdu.lt/