Vilniaus universitetas

2020-03-31
Vilnius, Lietuva

Pirmasis ir didžiausias Lietuvos universitetas. Gyvybės mokslų centras vykdo tyrimus tokiose srityse kaip klimato kaitos įtaka gyviems organizmams, ekosistemų pokyčiai, organizmų prisitaikymas prie klimato kaitos. Chemijos ir geomokslų fakulteto Hidrologijos ir klimatologijos katedra atlieka meteorologinių stebėjimų tyrimus Lietuvoje ir Baltijos regione, klimato modeliavimą ir prognozavimą. Svetainėje skelbiama universiteto veiklos klimato kaitos srityje informacija: kvietimai į atvirus renginius, konferencijas, seminarus mokslo bendruomenei ir visuomenei, susijusių universiteto mokslininkų tyrimų naujienos, projektinės veiklos pasiūlymai studentams, kitos susijusios naujienos.

Šaltinis: https://www.vu.lt/