Sveikatos mokslų universitetas

2020-03-31
Kaunas, Lietuva

Vienas iš Lietuvos aukštųjų mokyklų susitarimo dėl klimato kaitos narių. Į universitete dėstomas studijų programas integruoti įvairūs klimato kaitos aspektai. Biomedicinos mokslų srityje nagrinėjamas klimato kaitos poveikis žmonių sveikatai bei galimybės prisitaikyti prie klimato kaitos. Gyvulininkystės institutas vykdo mokslinę veiklą gyvulių veisimo, mitybos ir produkcijos kokybės, gerovės ir aplinkos, bei kitus tyrimus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Šaltinis: https://lsmuni.lt/