Mykolo Romerio universitetas

2020-03-31
Vilnius, Lietuva

Į aukštosios mokyklos aplinkos apsaugos ir politikos, viešojo administravimo, darnios aplinkos politikos ir vadybos studijų programas integruoti klimato kaitos apsektai suteikia studentams galimybę analizuoti ir sisteminti pagrindines klimato kaitos politikos ir jos įgyvendinimo kryptis, suprasti ją ir jos poveikį, sužinoti apie prisitaikymo prie klimato kaitos galimybes.

Šaltinis: https://www.mruni.eu/lt/