Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC)

2020-03-31
Lietuva

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto, vykdančio žemės ūkio mokslų srities agronomijos ir miškotyros bei su jomis susijusių ekologijos ir aplinkotyros, biologijos, biofizikos, botanikos, zoologijos krypčių mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, portalas. Vykdo agrarinių ir miško ekosistemų darnumo tyrimus kintančio klimato sąlygomis.

Šaltinis: https://www.lammc.lt/lt