Kauno technologijos universitetas

2020-03-31
Kaunas, Lietuva

Tai viena daugiausiai užsakomųjų tyrimų verslui atliekančių aukštųjų mokyklų Lietuvoje. Klimato kaitos aspektai yra įtraukti į studijų programas. Aplinkos inžinerijos instituto veikla ir tyrimai pagrįsti praktine inžinerija ir vadyba, sprendimų, susijusių su aplinkos kokybės valdymu, priėmimu. Dalyvauja ES finansuojamuose projektuose, skatinančiuose integruoti atsinaujinančią energiją, elektrinį judumą ir informacinių technologijų naudojimą.

Šaltinis: https://ktu.edu/