Prisitaikymo fondas (The Adaptation Fund)

2020-03-31
Vašingtonas, JAV

Fondo, finansuojančio projektus ir programas, kurie padeda pažeidžiamoms besivystančioms šalims prisitaikyti prie klimato kaitos, portalas. Jame pateikiami įvairūs dokumentai (ataskaitos, politikos, gairės, pranešimai šalims) ir publikacijos (Prisitaikymo fondo vadovas, brošiūros apie fondą ir lėšų rinkimą, projektų planavimo ir vertinimo gairės), istorijos, susijusios su fondo veikla, įgyvendinimo partneriais, paramos gavėjais, išsamus partnerių ir rėmėjų sąrašas.

Šaltinis: https://www.adaptation-fund.org/about/