Europos klimato fondas (European Climate Foundation)

2020-03-31
Haga, Nyderlandai

Filantropinės iniciatyvos, siekiančios padėti Europai kurti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančią visuomenę, portalas. Pateikiama organizacijos strategija, finansinė ataskaita, iniciatyvos pagal sektorius, šalis, ataskaitos, naujienos ir straipsniai, susiję su klimato kaita ir fondo veikla.

Šaltinis: https://europeanclimate.org/