Visuomenės transformacijos klimato kaitos akistatoje. Tyrimų prioritetai ateinančiam dešimtmečiui

2020-06-08
Europos Sąjunga

Klimato kaita kelia naujų iššūkių visuomenei. Reagavimas į juos yra sudėtingas visuomenės transformacijų procesas, kurį reiktų išnagrinėti, tad šiuo atveju labai svarbus socialinių mokslų indėlis. 2015 m. tyrime organizacija „JPI Climate“ išskyrė esmines temas ateities tyrimams apie klimato kaitos įtaką visuomenei ir pagrindė jas esama literatūra.

Šaltinis: https://pure.au.dk/portal/en/persons/jeppe-laessoee(be57e7ce-8db5-4746-b1ae-bc036c8c6684)/publications/societal-transformations-in-the-face-of-climate-change(ba31b0fb-a0f1-4b1f-b38a-b9d8e3ffa28e).html