Visuomenės įsitraukimo į klimato pokyčius gerinimas: 5 gerosios praktikos įžvalgos iš psichologijos mokslo

2020-06-08
Prinstonas, JAV

Amerikiečių įsitraukimas į vieną svarbiausių XXI a. visuomenės iššūkių – klimato kaitą 2015 m. buvo vertinamas kaip vangus. Remiantis įvairiais elgesio tyrimais, nustatyta, kad dauguma žmonių klimato pokyčius vertina kaip psichologiškai tolimą riziką erdviniu, laiko ir socialiniu požiūriu. Tai lėmė atidedamą visuomenės sprendimų priėmimą dėl švelninimo ir prisitaikymo priemonių. 2015 m. publikuotame straipsnyje pateikiamos paprastos, bet svarbios psichologijos mokslo gerosios praktikos įžvalgos, kurios gali padėti vyriausybėms tobulinti viešosios politikos klimato kaitos srityje formavimą. Viena jų – pabrėžti klimato kaitos problemą kaip realią, lokalią ir keliančią asmeninę riziką.

Šaltinis: https://www.climatechangecommunication.org/all/five-best-practice-insights-from-psychoogical-science/