Tarptautinės ir nacionalinės klimato kaitos politikos aviacijos sektoriui: apžvalga

2020-06-08
Geteborgas, Švedija

2019 m. straipsnyje autoriai analizuoja tarptautines aviacijos sektoriaus politikos priemones: Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ICAO vykdomą tarptautinės aviacijos anglies kompensavimo ir mažinimo schemą (CORSIA) ir ES sprendimą greičiau sumažinti teršalų kiekį apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ES ATLPS) bei Švedijoje taikomos politikos priemonių ryšį. Norint sumažinti aviacijos sektoriaus emisijų indėlį, ilgalaikėje perspektyvoje tarptautinė aviacijos politika turi būti griežtesnė ir derinama su nacionalinėmis priemonėmis: pavyzdžiui, atstumu grindžiamais keleivių mokesčiais, anglies mokesčiais už reaktyvinį kurą ir biodegalų kvotų įpareigojimais.

Šaltinis: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2018.1562871