Sveikatos apsaugos klimato kaitos atžvilgiu prioritetai Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regione: naujausia regioninė veikla

2020-06-08
Bona, Vokietija

Dėl didėjančio klimato kaitos poveikio sveikatai būtina sveikatos apsaugą integruoti į visas klimato kaitos politikos sritis. 2019 m. straipsnyje PSO atstovai siūlo atkreipti dėmesį į tokius strateginius veiksmus: pirminę prevenciją, 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkę (išplečiant veiksmus, susijusius su sveikatos apsauga dėl klimato kaitos), tarpsektorinį bendradarbiavimą, sveikatos sektoriaus stiprinimą (į valstybių narių įsipareigojimus JTBKKK savanoriškai įtraukiant sveikatos aspektus), paramos stiprinimą (apsvarstant prisitaikymą prie klimato pokyčių ir atsparumo stiprinimą, kuriant specialią aplinkos ir sveikatos politiką). Taip pat siūlo teikti informaciją, priemones ir metodikas, kurios padėtų valdžios institucijoms ir visuomenei padidinti jų atsparumą ekstremalioms oro sąlygoms ir klimato poveikiui sveikatai, bei įtraukti klimato kaitos sveikatos aspektus į švietimo programas, plėsti viešąją komunikaciją ir visuomenės informavimą apie klimato pokyčius ir sveikatą, remti mokslinius tyrimus apie klimato pokyčių ir sveikatos intervencijų veiksmingumą, sąnaudas ir ekonominius padarinius, ypatingą dėmesį skiriant abipusei bendrai naudai.

Šaltinis: https://link.springer.com/article/10.1007/s00103-019-02943-9