Nacionalinės klimato kaitos pažeidžiamumo ir rizikos vertinimai Europoje

2020-06-05
Kopenhaga, Danija

2018 m. ataskaitoje pateikiama pirmoji sisteminė nacionalinės klimato kaitos įtakos, pažeidžiamumo ir rizikos įvertinimų Europoje apžvalga, grindžiama daugiasektoriniais Europos ekonominės erdvės vertinimais. Ataskaitos tikslas – pasidalyti patirtimi ir žiniomis, aptariant metodus ir praktinius sprendimus, kuriuos šalys naudojo rengdamos savo vertinimus.

Šaltinis: https://www.eea.europa.eu/publications/national-climate-change-vulnerability-2018