Gamta paremtų sprendimų tyrimas

2020-06-08
Kopenhaga, Danija

2015 m. ataskaita tiria, kaip ekologiška infrastruktūra ir ekosistemų paslaugos gali prisidėti prie klimato kaitos reguliavimo. Taip pat analizuojami galimi pavojai, kuriuos sukelia klimato kaita: nuošliaužos, sniego lavinos, potvyniai, audros.

Šaltinis: https://www.eea.europa.eu/publications/exploring-nature-based-solutions-2014