Klimato kaitos įtaka Lietuvos žemės ūkiui: iššūkiai, situacijos analizė ir prognozės

2020-06-05
Vilnius, Kaunas, Lietuva

2012 m. straipsnyje pristatoma ekstremalių reiškinių sąvoka, apibūdinti Lietuvai aktualūs ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, įvertinta tarptautinė patirtis, sprendžiant panašias problemas. Skirtingų Lietuvos regionų klimato požymiai nevienodi, tačiau pokyčiai stebimi visur, taip pat skiriasi ir sektoriaus šakų atsparumas: pavyzdžiui, gyvulininkystė yra mobilesnė ir naudojasi įvairiais pašarais, tad yra atsparesnė už augalininkystę. Šalies žemės ūkis turi rasti būdų, kaip prisitaikyti prie nuolat kintančio klimato: teikiant tinkamesnę informaciją, gerinant planavimą, auginant konkrečiam klimatui geriau pritaikytus pasėlius ar tobulinant agrarinę infrastruktūrą.

Šaltinis: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2012~1367190095584/