Siekiant atskleisti Žemės praeitį. Pamokos klimato

2020-06-04
Vašingtonas, JAV

2011 m. knygoje prognozuojama, kad iki šio amžiaus pabaigos, nesumažinus emisijų, CO2 kiekis atmosferoje pasieks tokį lygi, kokio Žemė nematė daugiau nei 30 mln. metų. Milijonų metų senumo uolienose ir nuosėdose yra užuominų apie tai, kaip toks ŠESD kiekis atsilieps klimatui ateityje.

Šaltinis: https://www.nap.edu/read/13111/chapter/1