Paryžiaus klimato susitarimas: vilties švyturys

2020-06-04
Merilandas, JAV

2017 m. knygos autoriai aprašo savo sukurtą empirinį visuotinio klimato modelį, kurio sistemoje atlikus tam tikrus skaičiavimus galima daryti išvadą, jog Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos tikslą – žemesnį nei 2 laipsniais visuotinį atšilimą – pasiekti įmanoma, tik reikia laikytis tam tikrų sąlygų. Knygoje grįžtama prie pagrindų apie tai, kas žinoma ir nežinoma apie klimato kaitą, ir siekiama padėti skaitytojui suprasti, kas yra kas.

Šaltinis: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-46939-3