Antrasis klimato kaitos Baltijos jūros baseine vertinimas

2020-06-04
Geesthachtas, Vokietija

2015 m. išleistas tyrimų tinklo „Baltic Earth“ projektas, reikšmingas pasaulinei klimato tyrimų programai. Knygoje pateikiamos naujausios mokslinės išvados, kurių prieita atlikus regioninius klimato tyrimus Baltijos jūros baseine. Vertinami praeities ir numatomi atmosferos, hidrologinių ir okeanografinių sąlygų pokyčiai, taip pat stebimas ir galimas poveikis gamtinei ir socialinei bei ekonominei aplinkai. Ataskaita liudija apie sutarimą ir prieštaravimus dėl žinių apie klimatą iki maždaug 2012 m.

Šaltinis: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-16006-1