Klimato kaitos švelninimas per žemės ūkio sektorių

2020-06-05
Paryžius, Prancūzija

Žemės ūkis reikšmingai prisideda prie išmetamų teršalų kiekio, tačiau turi daug potencialo prisidėti prie klimato kaitos švelninimo. 2019 m. knygoje pabrėžiama, kad šalys, norėdamos prisidėti prie viso pasaulio pastangų švelninant klimato kaitą, turės nusistatyti nacionalinius žemės ūkio politikos prioritetus bei tikslus ir imtis jų įgyvendinimo.

Šaltinis: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/enhancing-the-mitigation-of-climate-change-though-agriculture_e9a79226-en