Klimato kaitos ir oro taršos sąveika ekonominiu aspektu

2020-06-05
Paryžius, Prancūzija

Klimato kaitos ir atmosferos oro taršos iššūkiai glaudžiai susiję su išmetamų teršalų šaltiniais, sektoriais, kuriuose teršalai veikia, bei politika, kuri gali būti įgyvendinta siekiant sumažinti teršalų kiekį. Šios problemos atsiliepia ir ekonomikos augimui. 2019 m. parengtoje studijoje pateikiama klimato kaitos ir atmosferos oro taršos ekonominių padarinių iki 2060 m. analizė, jei nebus imtasi veiksmų iššūkiams įveikti.

Šaltinis: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/economic-interactions-between-climate-change-and-outdoor-air-pollution_8e4278a2-en