Klimato kaita: ar laivyba jau įtraukta?

2020-06-05
Paryžius, Prancūzija

Dėl augančios prekybos ir keliautojų jūroje gausėja laivų, tačiau jie ne tik populiarėja, bet ir prisideda prie klimato kaitos. Pasaulinė laivyba sukelia maždaug 2,5 proc. visų ŠESD, ir prognozuojama, kad iki 2050 m. jos padidės 50–250 proc., jei situacija nepagerės. 2017 m. straipsnyje analizuojama, kodėl visgi jūrų transportas nebuvo įtrauktas į Paryžiaus klimato susitarimą. Viena iš priežasčių – nes neapsisprendžiama, kuriai šaliai priskirti anglies išmetimą, kai laivai beveik visada būna už šalies sienų ribų

Šaltinis: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e9442ce8-en.pdf?expires=1589924358&id=id&accname=guest&checksum=741A85AB59AD4B4FAC61B0839CEC5FDB