Lietuvos ir Bulgarijos klimato kaitos švelninimo politikos lyginamasis vertinimas

2020-06-04
Vilnius, Kaunas, Lietuva

2019 m. parengtame straipsnyje palyginus panašaus ekonominio išsivystymo, istorinės praeities ES šalių ŠESD išmetimo tendencijas ir klimato kaitos švelninimo strategijas, išsiaiškinta, kad iki šiol Bulgarijoje įgyvendinta klimato kaitos švelninimo politika nėra tokia efektyvi kaip Lietuvoje. Taip yra todėl, kad Bulgarija prioritetus skiria ne energijos vartojimo efektyvumo didinimui ir atsinaujinančių energijos šaltinių skverbimui, o perėjimui nuo anglių prie gamtinių dujų. Remdamasi atlikta analize ir savo patirtimi, Lietuva siūlo galimas politikos korekcijas Bulgarijai.

Šaltinis: