Klimato kaitos švelninimas namų ūkiuose

2020-06-04
Vilnius, Lietuva

2011 m. straipsnio tikslas – išnagrinėti individų elgsenos teorijas bei jų pritaikymą energijos vartojimo elgesiui modeliuoti, taip pat parinkti klimato kaitos švelninimo politikos priemones, skirtas gyventojų elgsenai keisti darnaus energijos vartojimo linkme bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimui Lietuvos namų ūkiuose.

Šaltinis: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/energetika/article/view/2091