Klimato kaitos poveikio Lietuvos miškininkystei erdvinis modelis

2020-06-04
Vilnius, Kaunas, Lietuva

Žmonių pastangos sušvelninti klimato kaitos padarinius jautriam miškininkystės sektoriui daro įtaką miškams ir jų valdymui. 2019 m. straipsnio autoriai siūlo naudoti sprendimo dėl miškų palaikymo priemonę, į kurią būtų įtraukta klimato kaita ir švelninamasis poveikis miškų augimui, pasaulinė medienos paklausa ir kainos. Tai padėtų modeliuoti Lietuvos miškų ekosistemos teikiamų paslaugų tendencijas ir nustatyti klimato kaitos poveikio Lietuvos miškams ir miškų valdymui mastą bei erdvinius modelius ateityje.

Šaltinis: https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:41207049/datastreams/MAIN/content